You are currently viewing השוואת פנסיה

השוואת פנסיה

קרנות פנסיה הן אחת הדרכים העיקריות בהן אנשים חוסכים לפנסיה.

קרן הפנסיה בישראל משמשת כפנסיה שאנשים יכולים להשתמש בה כדי לסבסד את הכנסתם במהלך הפרישה.

ישנם סוגים רבים של קרנות פנסיה, אך שני הסוגים העיקריים הם הפרשה מוגדרת וקצבה מוגדרת.

בעוד שהקרנות הללו משרתות מטרות שונות, שתיהן מציעות הטבות לגמלאים.

בחלק זה נבצע השוואת קרנות פנסיה השונות בישראל. ננסה לקבוע איזה מהם הוא הטוב ביותר עבור כל אחד מהקריטריונים הבאים:

1) קרן הפנסיה הטובה ביותר לשכירים

2) קרן הפנסיה הטובה ביותר למעסיקים

3) דמי הניהול הנמוכים ביותר

4) דמי ביטוח החיים הנמוכים ביותר.

אנו נקבע את המנצח של כל קטגוריה ולאחר מכן נגלה מי מהם הוא הזוכה הכללי. המטרה של חלק זה היא לעזור לך לבחור את קרן הפנסיה הטובה ביותר עבור הצרכים שלך.

אחוז ההכנסה שאדם צריך להעביר לקרן פנסיה על מנת שהקרן תעמיד סכום כסף בעת הפרישה.

קרנות הפנסיה בישראל משתנות בשל גורמים רבים, אך באופן כללי, ישנם שני סוגים: הפרשה מוגדרת והטבה מוגדרת. הסוג הראשון מתאים לצעירים שעדיין לא הגיעו לגיל פרישה והוא מעניק מדי חודש סכום קבוע המתבסס על הסכום הכולל שהעבירו ממשכורתם לחשבון קרן הפנסיה. הסוג השני מבטיח הכנסה לכל החיים, הסכום החודשי שלו נקבע לפי החזר ההשקעה מהתרומות.

קרנות פנסיה שונות מציעות שירותים שונים כגון תוכניות פרישה ואפשרויות השקעה. יש להם גם תעריפים שונים, בהתאם ליתרונות שהם מספקים ואסטרטגיית ההשקעה שלהם.

סוגי הפנסיה הפופולריים ביותר בישראל הם קרנות נאמנות וביטוח חיים. קרנות נאמנות משקיעות במניות ובאג"ח, כשמטרת רווח היא בראש מעייניהם של מנהלי הקרנות. חברות ביטוח חיים מגנות מפני סיכונים כמו מוות, נכות או אבטלה.

השוואת קרנות פנסיה חיוניות עבור אנשים רבים בישראל. הם אפשרות החיסכון הפנסיוני היחידה עבור רוב הישראלים. הסיבה לכך היא שאין בישראל אפשרויות חיסכון פנסיוני אחרות, לרבות תוכניות פנסיה אישיות, חשבונות חיסכון פנסיוני או תוכניות חיסכון אחרות.

קרנות פנסיה הן חלק חשוב בתכנון פרישה. אנשים רבים מסתמכים עליהם עבור הכנסתם בשנים המאוחרות יותר לחייהם.

ההבדל העיקרי בין שתי קרנות הפנסיה הגדולות בישראל הוא שהאחת מנהלת הן את הפנסיה והן את החיסכון, בעוד שהשנייה מספקת ללקוחותיה ניהול חסכונות בלבד. הראשון מציע מגוון רחב יותר של שירותים ללקוחותיו, אך יש לו גם עמלות גבוהות יותר מהשני.

יש הרבה בלבול בשוק בכל הנוגע לקרנות פנסיה. זה נובע מהעובדה שאנשים קנו את הכספים הללו מספקים שונים. הם השקיעו בהם בערוצים שונים ובהתבסס על ההבנה שלהם למה הם נכנסים. כדי להוסיף על כך, ספקי הפנסיה משתמשים בז'רגון מסובך שאינו מסייע בהוספת בהירות.

מאמר זה סוקר שלושה ספקי קרנות פנסיה שונים ומשווה את ההיצע שלהם כדי שתוכל לקבל החלטה מושכלת יותר בעת ההחלטה היכן להשקיע את כספך.

קרן פנסיה היא סוג של תוכנית פרישה שגובה כסף ממעסיקים ומשקיעה אותם כדי לספק הכנסה לעתיד.

קרנות פנסיה מסווגות בדרך כלל כתכנית הטבה מוגדרת או כתכנית תרומה מוגדרת. תכנית הטבה מוגדרת מבטיחה רמה מסוימת של הטבות ללא קשר למידת ההצלחה של ההשקעות, בעוד שבמסגרת תכנית תרומה מוגדרת, ההפקדות נקבעות כך שההפקדות ייכנסו לחשבון עבור הפרט ללא קשר לתשואות ההשקעה.

תוכניות הטבה מוגדרות ממומנות על ידי תרומות בחסות המעסיק ולכן יכולות להיות כפופות לשינויים במצבו הפיננסי של המעסיק, בעוד שמעסיקים מסוימים נותנים חסות לשני הסוגים אך עשויים להיות יותר עובדים משתתפים באחד מאשר באחר.

ההבדל העיקרי בין קרנות פנסיה הוא ההשקעות שהן מציעות, הן נבדלות במידת הסיכון הכרוך בכך, באיזה סוג של השקעות מתבצעות ובתשואה הצפויה.

לדוגמה, בקנדה ישנם שלושה סוגים של קרנות פנסיה: תוכניות תרומות מוגדרות, תוכניות משותפות ותוכניות במגזר הציבורי. התוצאה הסופית של קרן הפנסיה תלויה עד כמה השקיעה את נכסיה.