You are currently viewing מהי חברת מדידות מוסמכת ולמה היא חשובה?
חברת מדידות

מהי חברת מדידות מוסמכת ולמה היא חשובה?

חברת מדידות מוסמכת היא חברה שאושרה על ידי המדינה לספק שירותי מדידות. תהליך ההסמכה כולל לרוב בחינה בכתב, בחינה בעל פה ובדיקת ציוד החברה.

תהליך ההסמכה מבטיח כי החברה מוסמכת לספק שירותי מדידות ותשא באחריות על עבודתם. זה גם מבטיח שהם מוסמכים להפיק סקרים מדויקים.

חברת מדידות מוסמכת היא ארגון שעמד בסטנדרטים של תוכנית המודדים המקצועיים של איגוד מודדי הקרקע של אונטריו (PLSPO). תקנים אלה נקבעים על ידי PLSPO והם מבטיחים כי מודד מוסמך לספק שירותים מקצועיים באונטריו.

מהן מדידות מוסמכות?

חברת מדידה מוסמכת כמו חברת מודדים אקספרס היא חברה שהוסמכה על ידי המועצה לדירוג מדיה לספק שירותי מדידת קהל.

ה-MRC מאשר חברות על ידי בחינת פעילותן ומוודא שהן עומדות בסטנדרטים גבוהים של איכות. ה-MRC מחייב גם כי לחברות יש קבוצה של שיטות עבודה ונהלים מומלצים כדי להבטיח שירותי מדידת קהל עקביים, מדויקים ואמינים.

חברות מדידה מוסמכות הן חברות שהוסמכו למדידה והסמכה של מוצר. הם מורשים על ידי ארגון התקינה הבינלאומי (ISO) לספק שירותי הסמכה. חברת המדידה המוסמכת אחראית לבדיקת המוצר ולקביעה האם הוא עומד בדרישות התקן.

ישנם סוגים שונים של אישורים הכוללים ISO 9000, ISO 14000, UL, CE סימן וכו'.

כיצד לשמור על מדידה מדויקת עם תוכניות הסמכה

מאמר זה יבדוק את היתרונות של תוכניות הסמכה לחברות מדידה וידון כיצד לשמור על מדידה מדויקת.

חברות צריכות לקיים מערכת ניהול איכות על מנת לקבל אישור על ידי צד שלישי. זה כולל תיעוד, הדרכה ותהליכי ביקורת.

תהליך ההסמכה הוא לא רק עבור החברה – הוא גם לטובת הלקוח. זה מבטיח שהם מקבלים מידע מדויק ממקור מהימן.

מודד מוסמך יקבל רישיון מטעם ממשלת המחוז, יהיה בעל ביטוח אחריות תקף ויעמוד בקוד אתי קפדני. הם גם הוכיחו ניסיון בתחומם, עובדים כחלק מצוות, וסיימו קורסי המשך כדי לשמור על ההסמכה שלהם.

לחברות מדידה מוסמכות יש אחריות לספק מדידות מדויקות. ככאלה, עליהם לשמור על דיוק המדידות שלהם ולהיות מסוגלים להפגין דיוק זה באמצעות תוכניות הסמכה.

יש צורך במדידה מדויקת בכל תחומי התעשייה, מבנייה וייצור ועד שירותי בריאות. כאשר חברות צריכות להוכיח את הדיוק של המוצרים או השירותים שלהן, הן נדרשות לרוב להשתמש בחברות מדידה מוסמכות לצורך בדיקה.

תוכניות הסמכה נחוצות לשמירה על מדידות מדויקות מכיוון שהן מספקות דרך לחברות מדידה מוסמכות להוכיח שהמדידות שלהן תקפות ומהימנות. תוכניות אלו גם מאפשרות לחברות מדידה מוסמכות להראות שהן קיבלו דין וחשבון על ידי גורם חיצוני (הגוף המאשר).

מהן העלויות של תוכניות הסמכה מוסמכות?

חברות מדידה מוסמכות הן עמוד השדרה של העולם המודרני. הם אחראים למדידה ולכימות של כל ההיבטים של חיינו. הם עושים זאת על ידי מתן סט של כלים המאפשרים לנו למדוד ולכמת את הדברים החשובים ביותר בחיינו.

העלות של הפיכתה לחברת מדידה מוסמכת משתנה מחברה אחת לאחרת, אך ישנן כמה מגמות כלליות שניתן לראות כאשר מסתכלים על תוכניות ההסמכה שמציעות חברות אלו.

חלק מחברות המדידה המוסמכות מציעות תוכניות הסמכה בחינם, בעוד שאחרות מציעות תוכניות בתשלום. המחיר נע בין 1,000 ל-5,000 דולר לשנה.

חברות מדידה מוסמכות מוסמכות על ידי גוף צד שלישי הסוקר את שיטות המדידה ותהליכי ההסמכה של החברה. העלויות של תוכניות אלה משתנות בהתאם לתוכנית ההסמכה.

תוכנית הסמכה ISO היא אחת מתכניות ההסמכה הפופולריות והמוכרות בעולם. חשוב לציין ש-ISO אינו מציע בעצמו אישורים, אך הם מאשרים לארגונים או לחברות אחרות לספק אישורים אלו.

העלויות של הסמכת ISO עשויות להשתנות בהתאם לסוג המוצר שאתה מודד, מי הם הלקוחות שלך ובאיזו תדירות אתה מודד אותם.