You are currently viewing החזר מס לשכיר

החזר מס לשכיר

כמה עולה לעשות החזר מס מהמדינה?

המודעות לנושא של החזר מס מהמדינה עלתה לאחרונה וטוב שכך. עובדים רבים החלו להבין שייתכן מאוד והם זכאים לקבל החזר מס מהמדינה על כספים ששילמו במהלך השנה, סכומים גבוהים יותר ממה שהיו צריכים לשלם. בכדי לבדוק זכאות עליכם לדעת כמה מס הכנסה שילמתם במהלך שנת המס ולעדכן אילו שינויים קרו או חלו במהלך אותה שנה שמזכים אתכם בהטבות נס ונקודות זיכוי ולאחר מכן להגיש בקשה לקבלת החזר מס מהמדינה.

החזר מס מהמדינה- עם המומחים של פאנד אפ:

יועצי המס המומחים של חברת פאנד אפ מכירים את רשויות המס, יודעים בדיוק באילו מקרים ייתכן ותימצאו זכאים לקבלת החזר מס מהמדינה וגם מלווים אתכם מהפגישה הראשונה ועד שהכסף בחשבון שלכם. עם צוות המומחים של פאנד אפ מאחוריכם יש סבירות גבוהה הרבה יותר שאכן תקבלו את החזר המס שמגיע לכם.

 אין מה לשבת בבית בסוף שנת המס ולהמתין שמס הכנסה ישים לב שגבה יותר כספים ממה שהיה צריך לגבות ויציע להחזיר כי זה לא יקרה. אך במידה ואכן תגישו בקשה לקבלת החזר מס- מס ההכנסה יבדוק ואם מגיע לכם אף יחזיר לכם את הכספים בהתאם, לא רק על שנת המס הנוכחית אלא גם שש שנים אחורה. קבלת החזר מס מהמדינה הוא מצב מאוד נפוץ ולמרות שהרבה מאוד אנשים מודעים אליו הם לא תמיד מבצעים אותו. זה הזמן לערב את המומחים בכדי שיבצעו את הבדיקות הרלוונטיות.

 רק מומחים כמו המומחים של פאנד אם ידעו לומר לכם אם אתם אכן זכאים ולהשיג מכם ועבורכם את כל הניירת הרלוונטית על מנת להגיש את הבקשה לקבלת החזר מס מהמדינה ולוודא שאתם אכן מקבלים את מלוא ההחזר שמגיע לכם. 

 כמה עולה לבצע החזר מס מהמדינה?

נכון להיום יש אפשרות לבצע בדיקת החזר מס מהמדינה ללא עלות, כמו אצלינו בחברת פאנד אפ. הרבה מאוד חברות כן גובות היום תשלום על בדיקת זכאות לקבלת החזר מס, פתיחת תיק ופעולות נוספות אך אנחנו בחברת פאנד אפ מבצעים את הבדיקה ללא עלות ומבצעים את הגבייה רק לאחר שיש פוטנציאל לקבלת החזר מס מהמדינה.

טווחי מחיר להגשת בדיקה לקבלת החזר מס מהמדינה:

 

החזר עד 750 ₪
טווח מחיר הגשה לבדיקת החזר מס
90-100 ₪

 

החזר עד 2,000 ₪
טווח מחיר הגשה לבדיקת החזר מס
140-150 ₪
למידע נוסף בנושא של החזר מס לשכיר ומחשבון החזר מס יש לבקר ב- nfinance.co.il

 

החזר עד 5,000 ₪
טווח מחיר הגשה לבדיקת החזר מס
240-250 ₪

 

 

החזר עד 10,000 ₪
טווח מחיר הגשה לבדיקת החזר מס
340-350 ₪